Ajuntament

Plaça Major, 1

43425 Passanant

Telèfons: 

Secretaria: 977 89 27 00 - 644 02 08 78
Alcaldia: 610 74 75 79
Fax 977 89 27 91

Horaride dilluns a divendres de 9:30 - 13:30

 

Equip de Govern de l’Ajuntament de Passanant i Belltall

Alcaldessa

Maria Carme Amenós Fabregat: carme@passanantibelltall.cat

Regidor

Josep F. Marimon Panadès: jmarimonp@passanantibelltall.cat

Regidor

Manel Pons Marimon: mponsm@passanantibelltall.cat

 

 

Regidor

Guillem Figueras Moreu: gfiguerasm@passanantibelltall.cat