Noticies

10/05/2023
L'ajuntament de Passanant i Belltall, obre la convocatòria i procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir el lloc de treball d'auxiliar administratiu/va dels serveis generals administratius de l'ajuntament, en règim de funcionari fix de carrera i, creació de borsa de treball. Tota la...
27/03/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de la subvenció Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables per l'exercici 2022, per import de set mil set-cents dotze euros amb quaranta-vuit cèntims, (7.712,48...
16/01/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2022, per import de quinze mil euros (15.000,00.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2022 . Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport...
14/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvenció 2021, per la transició energètica i acció climàtica, per import de 19.374,00.-€ (dinou mil tres-cents setanta-quatre euros), per les obres de "Millora de l'eficiència energètica...
28/06/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall dues subvencions, dins les bases de subvenció 2021, per inversions en habitatges de titularitat municipal. Una subvenció per import de vuit mil quatre-cents tres euros amb quaranta-quatre cèntims (8.403,44.-€) en concepte...
06/05/2022
La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció per import de trenta mil euros (30.000,00.-€) al nostre ajuntament, per a l'obra "ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE L'ABADIA DE GLORIETA. FASE I", subvenció inclosa dins el PAM exercici 2021. Amb aquesta subvenció, l'ajuntament esta duent a terme les...
06/05/2022
La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció per import de quaranta-tres mil tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (43.379,29.-€) al nostre ajuntament, per a l'obra "Substitució de la bàscula municipal de Belltall", subvenció resultat d'un romanent del programa PAM exercici 2017...
25/04/2022
La Diputació de Tarragona atorgar una subvenció per import de tretze mil setanta-tres euros (13.073,00.-€) al nostre ajuntament, per diverses actuacions culturals incloses dins l'eCataleg de la Diputació, exercici 2022. Amb aquesta subvenció es durant a terme diferents activitats culturals i...

Pàgines

Menu