Noticies

28/06/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, en règim de concurrència competitiva, en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per al desenvolupar polítiques municipals d'habitatge, any 2023, per import de vuit mil cinc-cents...
22/04/2024 Actualitat
L’Ajuntament de Passanant i Belltall, a través de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, impulsa un procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH). Aquest procés es durà a terme a través de dues sessions que se celebraran el proper...
26/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, en règim de concurrència competitiva, en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs, any 2023, per...
26/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, per import de nou mil seixanta-nou euros amb setze cèntims, (9.069,16.-€). Amb aquesta subvenció, l'...
02/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2023, per l'adquisició d'una màquina escombradora. La subvenció, per import de setanta-vuit mil nou-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims (78.989,65.-€), ha servit per...
09/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2022, per l'adquisició del bé immoble de l'Abadia de Passanant. La subvenció, per import de vint-i-dos mil cinc-cents euros, ha servit per finançar l'adquisició de l'Abadia de...
09/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2023, per import de quinze mil euros (15.000,00.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2023. Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport...

Pàgines