LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, DINS DEL PROGRAMA "eCatàleg", exercici 2022

25/04/2022

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, DINS DEL PROGRAMA "eCatàleg", exercici 2022

La Diputació de Tarragona atorgar una subvenció per import de tretze mil setanta-tres euros (13.073,00.-€) al nostre ajuntament, per diverses actuacions culturals incloses dins l'eCataleg de la Diputació, exercici 2022.

 

Amb aquesta subvenció es durant a terme diferents activitats culturals i festives, durant aquest any 2022, en tots els nuclis de població del nostre municipi.

Menu