LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER L'OBRA "Estructura i distribució de l'Abadia de Glorieta. Fase I"

06/05/2022

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER L'OBRA "Estructura i distribució de l'Abadia de Glorieta. Fase I"

La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció per import de trenta mil euros (30.000,00.-€) al nostre ajuntament, per a l'obra "ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE L'ABADIA DE GLORIETA. FASE I", subvenció inclosa dins el PAM exercici 2021.

 

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament esta duent a terme les obres d'inversió d'aquest edifici, en concret la sala de la planta baixa i l'estructura i teulada de l'edifici.

Menu