LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER L'OBRA "Substitució de la bàscula de Belltall"

06/05/2022

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER L'OBRA "Substitució de la bàscula de Belltall"

La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció per import de quaranta-tres mil tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (43.379,29.-€) al nostre ajuntament, per a l'obra "Substitució de la bàscula municipal de Belltall", subvenció resultat d'un romanent del programa PAM exercici 2017.

 

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament esta duent a terme les obres d'inversió d'aquesta bàscula, la qual es preveu entri en funcionament el proper mes de juny.

Menu