LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX DUES SUBVENCIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE LLOGUER MUNICIPAL

17/10/2023

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX DUES SUBVENCIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE LLOGUER MUNICIPAL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall dues subvencions, dins les bases de subvenció 2022, per inversions en habitatges de titularitat municipal.

Les dues subvencions, de trenta-mil euros cada una d'elles, amb un import total de seixanta mil euros, han servit per finançar les obres de “DISTRIBUCIÓ I CONDICIONAMENT INTERIOR D’EDIFICI PER A LOCAL I HABITATGE PER A LLOGUER” i “REFORMA D'EDIFICACIÓ EXISTENT PER A HABITATGE RURAL DE LLOGUER SOCIAL” el primer el poble de Passanant i el segon el poble de Glorieta.

Amb aquestes ajudes, l’ajuntament ha pogut fer front a la construció d'aquest dos habitatges, que estan inclosos dins el programa pilot d'habitatges de lloguer en el mon rural de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.