LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA

26/03/2024

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, per import de nou mil seixanta-nou euros amb setze cèntims, (9.069,16.-€).

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament a obtingut l'ajuda suficient per a poder fer els controls d'analítiques i tractament de l'aigua potable. En total s'han realitzat 57 analítiques de l'aigua de consum humà, i s'han adquirit els productes necessaris pel seu tractament.