LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A DESPESES CORRENTS EXERCICI 2022

16/01/2023

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A DESPESES CORRENTS EXERCICI 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2022, per  import de quinze mil euros (15.000,00.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2022.

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses d'energia elèctrica, carburants per calefacció, assegurances, treballs realitzats per empreses i, productes per manteniment de vies públiques.