LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA DELS PISOS DE LLOGUER MUNICIPAL DE BELLTALL

28/06/2022

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA DELS PISOS DE LLOGUER MUNICIPAL DE BELLTALL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall dues subvencions, dins les bases de subvenció 2021, per inversions en habitatges de titularitat municipal.

 

Una subvenció per import de vuit mil quatre-cents tres euros amb quaranta-quatre cèntims (8.403,44.-€) en concepte "Substitució de les finestres de l'habitatge municipal de lloguer, situat a la Plaça de l'Església, 4, 1-1 de Belltall".

Una subvenció per import de cinc mil trenta-un euros amb seixanta-vuit cèntims (5.031,68.-€) en concepte "Substitució de les finestres de l'habitatge municipal de lloguer, situat a la Plaça de l'Església, 4, 1-2 de Belltall".

 

Amb aquestes ajudes, l’ajuntament ha pogut fer front a la substitució de tots els tancaments exteriors d'aquests habitatges municipals de lloguer, millorant l'eficiència energètica i el benestar dels seus llogaters.