LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL D'HABITATGE

28/06/2024

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL D'HABITATGE

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, en règim de concurrència competitiva, en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per al desenvolupar polítiques municipals d'habitatge, any 2023, per import de vuit mil cinc-cents seixanta euros amb seixanta-set cèntims, (8.560,67.-€).

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament a obtingut l'ajuda suficient per a poder redactar el programa d'actuació municipal d'habitatge de Passanant i Belltall, 2024-2029, eina bàsica per poder establir les bases de concessió de pisos de lloguer municipals, així com tenir una primera radiogràfia del parc d'habitatge del nostre municipi i les polítiques ha implementar en els propers anys.