LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER L'ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA

02/02/2024

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER L'ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2023, per l'adquisició d'una màquina escombradora.

La subvenció, per import de setanta-vuit mil nou-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims (78.989,65.-€), ha servit per finançar l'adquisició d'una màquina escombradora, que donarà l'enia necessària a la brigada municipal, per la neteja viària dels nuclis de població del municipi.