LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PEL MANTENIMENT DE DESFIBRILADORS INSTAL·LATS EN EL MUNICIPI

26/03/2024

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PEL MANTENIMENT DE DESFIBRILADORS INSTAL·LATS EN EL MUNICIPI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, en règim de concurrència competitiva, en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs, any 2023, per import de mil cinc-cents un euros amb setanta-sis cèntims, (1.501,76.-€).

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament a obtingut l'ajuda suficient per a poder les revisions i els manteniments dels DEA's del nostre municipi, així com mantenir la connexió d'aquests amb el sistema d'emergències de Catalunya.